محصولات

چاپگرهای ریزنگار

چاپگرهای درشت نگار

چاپگرهای ریبونی دیجیتالی (TTO)

چاپگرهای کارتریجی (TIJ)

سیستم‌های جانبی

سیستم تراورس هد جت پرینتر

سیستم توزین در حال حرکت

سیستم رهگیری اصالت دارو

سیستم کدگذار تخم مرغ (Egg Coder)

    سبد خرید